۳۷۷-سفر

 يكي از مزاياي سفرهاي سازماني اينستكه افراد در انجا فرصتي را دارند كه خارج از محيط Ùˆ جو سازماني روابط جديدي را برقرار كنند Ùˆ با زواياي ديگر روحي Ùˆ اخلاقي همديگر كه شايد در روابط درون سازماني فرصتي براي بروز ان نيست آشنا مي شوند . مي گويند اگر يكي را مي خواهي خوب بشناسي يا با او زير يك سقف زندگي كن يا با او سفر برو . البته ما استاد پنهان كاري رفتاري Ùˆ اخلاقي شده ايم Ùˆ در همه موارد جواب نمي دهد . هيچوقت خودمان نيستيم .سفر يك فرصت بوجود مي آورد ولي اينگونه نيست كه اين نسخه هميشه جواب دهد . بعضي ها خيلي در نقشهاي خود فرو رفته اند Ùˆ حس گرفته اند Ùˆ براحتي از آن خارج نمي شوند . … بدرود تا برگشت از سفر .

One Response to “۳۷۷-سفر”

 1. سجاد Says:

  سلام
  همانطور كه خودتان فرموديد اين نسخه هميشه در ايران جواب نمي دهد. ولي در شركت هاي بين المللي بسيار پر كاربرد است. به نظر شما چه نكاتي بايد تغيير كند و چه مسائلي بايد رعايت شود تا حريمها و خط قرمز ها شكسته نشوند ولي نيل به هدف آشنا شدن بيشتر پرسنل با يكديگر ميسر گردد؟
  شما اين سفرها را براي آشنا شدن خودتان با ساير افراد توصيه مي كنيد و يا براي آشنا شدن پرسنل با يكديگر؟
  اصولا اگر همه چيز خوب كار مي كند، آيا نيازي با آشنا شدن پرسنل بل زواياي ناشناخته يكديگر وجود دارد؟
  آيا مي توان فرهنگ Fun at work را بومي سازي كرد ؟

Leave a Reply