۴۹۱- انتخاب مناسب ابزارهاي مديريتي

انتخاب صحيح سيستم و ابزارهاي مديريتي از شاخصهاي مهم براي ارزيابي عملكرد يك مدير است . اينكه شما براي باز كردن يك گره از دندان استفاده كنيد و پدر ميناي دندانتان را دراوريد و ميكروبهاي انباشته بر گره را به بدنتان راه دهيد يا اينكه با قدري حوصله و تفكر از دستان خود استفاده كنيد . نرم افزارها و

solution هاي زيادي به ياري مديران امده اند ليكن نكته مهم Ùˆ اساسي انتخاب مناسب يكي از انها Ùˆ اجرايي كردن ان است . گذشته از ملاكهايي مانند قيمت، تعداد مشتريان ØŒ user friendly بودن Ùˆ …آنچه از اهميت اساسي برخوردار است تطابق آن با دانش كاربران سازمان است . اگر يك سيستم ERP را از معروفترين شركت در اين زمينه با قيمت گزاف خريداري كنيد Ùˆ حتي اجراي آن را به يك شركت خارجي بسپاريد Ùˆ عده اي را با هزينه هاي بسيار Ùˆ حاشيه هاي فراوان به فلان كشور اروپايي اعزام كنيد Ùˆ مدرس ساعتي بيش از صد هزارتومان هم بكار بگيريد اگر راهبر گروه خودش درك درستي از مفاهيم اساسي سيستم نداشته باشد Ùˆ سطح دانش Ùˆ انگيزه كاربران هم پايين باشد مسلما نتيجه ان خواهد شد كه در نهايت پس از اتمام كار از يك گزارش گيري ساده از اين سيستم عاجز خواهيد بود Ùˆ در اجرا نيز با دستي عمل كردن بخشهايي از سيستم مثلا MRP كه هسته اصلي سيستم است يا بر خريد مجزاي سيستم نت از يك شركت ديگر فاتحه اي بر همه هزينه هاي انجام شده خواهيد خواند. هزينه هايي كه در مرز ده ميليارد تومان است Ùˆ اگر سازمانتان عمومي باشد از اين مجمع به ان مجمع بايد بدنبال توجيه Ùˆ ماست مالي Ùˆ ايجاد يك نمايش براي گذر از عقل سهامداران باشيد!! Ùˆ اگر حسابرسي درستي در كار باشد اينگونه اعمال نه يك اشتباه كوچك مديريتي ØŒ كه خيانتي به اقتصاد كشور Ùˆ به سرمايه هاي تك تك سهامداران است Ùˆ هزينه اي در اين حد مي تواند آن نفسگيري آخر يك دونده براي عبور بموقع از خط پايان Ùˆ قهرمان شدن Ùˆ يا نگرفتن ان نفس در گامهاي اخر Ùˆ جلو زدن ديگران Ùˆ شكست بعنوان نفر آخر باشد . مخصوصا وقتي شما در مرحله اي هستي كه اين مبلغ مي تواند پروژه را تكميل Ùˆ آغاز سود دهي براي شركت باشد . با دوستي صحبت مي كردم كه به رشته تحصيلي اش عشق مي ورزد Ùˆ چند سالي با هم همكار بوده ايم .با شور Ùˆ شعف از اجراي يك سيستم ERP سخن مي گفت كه نتيجه آن دريافت آنلاين قيمت تمام شده Ùˆ… شده است . پياده سازي اين سيستم كه هزينه آن يكدهم مثال فوق است با تدبر Ùˆ انگيزه بالاي دست اندركاران Ùˆ دوري از ريخت Ùˆ پاش در يك شركت خصوصي انجام شده است . از هيجان او در بيان اين موفقيت احساس لذت كردم . افرادي كه همواره بدنبال آموختنند Ùˆ شخصيت خود را در انجام كار خوب Ùˆ متناسب با تحصيلاتشان Ùˆ كلا دانش شان مي يابند . اين افراد براي هر سازماني سرمايه هستند . برخلاف افرادي كه بقاي خود را فقط در تاييد آنچه انجام مي شود Ú†Ù‡ درست ،چه غلط مي بينند . افراد دسته اول مردانگي مي كنند بدون آنكه نام خود را رادمرد بگذارند . هويتشان عين بودنشان است . خير خواهي Ùˆ از شر دوري مي كنند بدون اينكه نامي بي مسما بر خود بگذارند . بواقع در سازمانهاي خود اخگرند Ùˆ سياهي نمي پراكنند .صنعت كشور مخصوصا در بخشهاي عمومي، نيازمند مديراني است كه منافع سازمان را بيشتر از منافع خودشان دوست داشته باشند Ùˆ منابع باشند Ùˆ منابع سازمان را صرف تامين نيازهاي شخصي خود Ùˆ اطرافيانشان نكنند .عملكرد مناسب سازمانهاي صنعتي كشور به بهبود مستمر كيفيت زندگي مردم مي انجامد Ùˆ مسلما اين ريخت وپاشها Ùˆ سوء مديريتها Ùˆ ناكارآمديهاي سازمانها لطمه اصلي را به مردم خواهد زد .در شرايط كسب Ùˆ كار كنوني در كشور Ùˆ تغييرات شرايط كار Ùˆ سياستهاي اقتصادي Ùˆ تشديد فشارها ،مديراني قادر به راهبري درست سازمانها مي باشند كه توانايي كار در شرايط بحراني را داشته باشند Ùˆ در همه حال اهداف استراتژيك سازمان را فراموش نكنند . مديران ولخرج Ùˆ لوكس گرا كه به هفت دست شدن آفتابه Ù„Ú¯Ù† توجه بيشتري دارند Ùˆ شام Ùˆ نهار را فراموش مي كنند مناسب اين شرايط نيستند . اين خصوصيت بيشتر در مديران ابتداي پروژه ها ديده مي شود كه با بودجه كردن زياد Ùˆ هزينه كردن بي حساب خو گرفته اند !!!

۴ Responses to “۴۹۱- انتخاب مناسب ابزارهاي مديريتي”

 1. مهدی Says:

  سلام
  امیدوارم خسته نباشید
  در جهت پیشبرد اهداف فرهنگی و سایبری مشترک مایل به تبادل لینک با شما هستم. در صورت موافقت با نام (یک طلبه) لینک بفرمایید و اطلاع دهید با چه نامی لینکتان کنم
  با تشکر از همکاری صمیمانه شما

 2. Lloyd Says:

  blitz@mortals.symptomatic” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðåí!!…

 3. harold Says:

  satiric@bridal.gods” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 4. frederick Says:

  manifestations@billikens.perceptible” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply