۴۹۲- تقلب در جايزه!!!

اين چند روز اول ماه اسفند روزهاي تغيير و دگرگوني براي من بود كه در وقت مناسب در مورد ان صحبت مي كنم . هميشه كار وجود دارد و انهم مسائل و درگيريها و چالشهاي مخصوص بخود را دارد و در همه جا هم معمولا اينها همه بنوعي مشابه است ولي انچه از همه اين مشكلات و درگيريها و چالشها مي ماند آن كارهايي است كه انجام شده است و روابطي است كه با ديگران ايجاد شده است . هيچكس نمي تواند بگويد كه در همه حال توانسته است روابط مثبت با همه ايجاد كند . هر تغيير و دگرگوني و حركتي بهر حال موافق و مخالف خود را دارد .بعضي مخالفتها بر مبناي منافعي است كه بخطر افتاده است يا تصور خطر ي است كه در اذهان بوجود امده است يا عدم درك درست يك عمل در انزمان خاص است ولي آنچه مسلم است اينكه زمان بهترين قاضي است براي همه اعمال و كرده هايي كه داشته ايم . و در اين گذشت زمان است كه براي خيلي از همين مخالفان اصالت رفتارها اشكار مي شود .

 روز يكشنبه براي شركت در مراسم نهمين دوره جايزه ملي بهره وري Ùˆ تعالي سازماني راهي تهران Ùˆ سالن همايشهاي صدا Ùˆ سيما شدم . نتيجه ارزيابي روز يازدهم بهمن ماه شركت مشخص شده بود Ùˆ قرار بود در اين روز تقدير نامه دو ستاره به شركت اهدا گردد . تقدير نامه اي كه قرعه دريافت ان كه حاصل تلاش همه همكاران عزيز از مدير عامل محترم Ùˆ كليه مديران Ùˆ روسا Ùˆ …. در سازمان بود  بنام من افتاد Ùˆ تقدير نامه توسط  وزير صنعت Ùˆ تجارت Ùˆ…. ( اينقدر اسم اين وزارتخانه دراز Ùˆ بلند شده است يادم رفت كه Ú†Ù‡ هست! ) داده شد . بعد از وزير يكي از بزرگان صنعت در بخش خصوصي جناب اقاي محسن خليلي ايستاده بود Ùˆ براي من لذت بخش ترين بخش آن همين دست دادن با ايشان Ùˆ چند كلام كوتاهي بود كه ردو بدل شد ØŒ او كه قبل از اين مراسم اهدا در سخناني كه بسختي بيان مي كرد Ùˆ حضار را ” گلهاي من ” خطاب مي كرد همه را بشعف اورد . چقدر دوست داشتم در همان روي صحنه صورت ايشان را مي بوسيدم كه از كار افرينان مطرح بخش خصوصي در كشور هستند . كساني كه شايد ديگر با رفتن انها كساني را جايگزينشان نداشته باشيم . كساني كه بمفهوم واقعي كلمه كار آفرينند . شايد خيليها باشند كه صاحب كارخانه هستند Ùˆ بيشتر از اينها هم دارند ولي هيچكدام را خودشان نساخته اند ولي امثال ايشان يا آقاي تحصيلي شيبه يا اقاي مهندس موسوي فومن شيمي يا اقاي ابراهيمي دايتي  كساني هستند كه آجر به اجر شركتهاي خود را خودشان  روي هم گذاشته اندو …. ارزو مي كنم اينها كه در اينمورد تنها نيستند Ùˆ ليست آنها بيشتر از اين است كه من اشاره كردم تا هستند مورد توجه Ùˆ قدرداني قرار گيرند تا الگوهاي كارافريني در كشور شوند در شرايطي كه همه بدنبال  دلالي Ùˆ كسب مال در كوتاهترين زمان ممكن از هر طريقي هستند وجود اينها نعمت است . همه اينها شايد از نظر اصول مديريتي از يك الگوي خاص تبعيت نكنند Ùˆ هر كدام سبك خاص خودشان را داشته باشند كه شايد با الگوهاي رايج Ùˆ شناخته شده مديريت همخواني نداشته باشد  ولي در يك اصل مشترك هستند Ùˆ ان كار افريني است كه قاعدتا نبايد قاعده مند باشد! چند روز قبل با يكي از اين عزيزان كار آفرين كه در دهه ۴۰ از بنيانگذاران صنعت در اين كشور بود تلفني صحبت مي كردم زنگ زده بودم  براي اينكه جوياي حالش باشم بعد از عملي كه انجام داده بود صداي خسته اش كه ناشي از مشكلات مبتلابه صنعت بود دلم را بدرد اورد . صنعتي كه اينان با ان زندگي كرده اند Ùˆ… وزير صنايع در سخنانش با اشاره به سخنان معاون خود كه قبل از ايشان سخنراني كرد Ùˆ گفت كه  الگوهاي تعالي ØŒ غربي هستند Ùˆ بايد بومي سازي شوند به اين نكته اشاره كرد كه در اين امور كه به تكنولوژي مرتبط هستند نبايد خيلي اصرار به بومي سازي كنيم چراكه اين مقولات در همه جا يكسان هستند .

يكي از وجوه اصلي اين الگو رشد متوازن در همه فر ايندها در سازمان است نكته اي كه شايد عدم توجه به ان در سازمانها Ùˆ حتي در توانمنديهاي شخصي باعث بروز مشكلات عديده اي شده است Ùˆ مي شود . توسعه نامتوازن مي شود يك موجود زنده با اندام نامتناسب كه عملا هيچكدام كارايي ندارند Ùˆ اين موجود زنده بدون فعاليت موثر انقدر بدر Ùˆ ديوار ميزند تا بميرد ! يكي از اشتباهاتي كه متاسفانه خانواده ها مي كنند تاكيد بيش از حدي است كه بر رشد تحصيلي فرزندانشان دارند بدون توجه به رشد توانمنديهاي ديگر انها مانند اداب معاشرت ØŒ تعامل با مردم ØŒ هنر ØŒ ورزش Ùˆ…. كه عملا باعث مي شوند فرزندانشان در مواجهه با كوچكترين مشكلات واقعي زندگي در هم بريزند ! سازماني كه به كيفيت محصول توجه مي كند بايد به كيفيت رفتار با مشتري خود هم توجه كند Ú†Ù‡ مشتري خارجي Ú†Ù‡ مشتري داخلي ( كاركنان) بايد به كيفيت برخورد انتظاماتش با ارباب رجوع توجه كند بايد به نوع تعامل روابط عمومي اش با بيرون Ùˆ داخل سازمان توجه كند . سازماني كه بر روابط ناصحيح مديران Ùˆ كاركنان بنا شده است نمي تواند يك سازمان صادر كننده نمونه باشد مگر اينكه در اينكار تقلب كند ! …. اگر به اين الگوها Ú†Ù‡ دست نخورده Ùˆ Ú†Ù‡ بومي شده براستي عمل شود Ùˆ همه در سازمانها بدرستي به اصول ان عمل كنند مسلما نتايج مثبت ان در همه عرصه ها نمايان خواهد شد .

۱۵ Responses to “۴۹۲- تقلب در جايزه!!!”

 1. برجعلي Says:

  با سلام
  ضمن تشكر از شما و زحماتتان ، به نظر بد نبود اشاره بفرمائيد حاصل تلاش و پاس كاري همه بايد توسط يك خط حمله خوب وارد گل مي شد كه در مورد تقدير نامه دو ستاره مذكور اين اتفاق با شب بيداري ها و جلسات face to face زيادي حاصل شد .
  ارزومند توفيق الهي
  ارادتمند برجعلي
  هميشه بياد خوبيهايتان هستم و اميدوارم فرصت هم ركابي و هم افزائي حاصل شود .( انشاء الله )

  مدير سايت: همين توضيحات شما عينا تاييد و درج مي شود .حتما اينكار نتيجه اين زحمات بود.از لطف شما هم ممنون .

 2. برجعلي Says:

  با سلام
  دو نكته : ۱ – واسه اوناييكه خاطرخواشون كردي Ùˆ رفتي مطالب جديد Ùˆ درس زود به زود بگذاريد ØŒ حوصله مون سر رفت .
  ۲ – در مورد بدام افتادنتون در تله هاي شركتهاي دولتي هم مطلب بزنيد .
  با تشكر – برجعلي

  مدير سايت: حتما مطالب جديد هم خواهم نوشت . منظور از افتادن در دام شركتهاي دولتي را متوجه نشدم .اگر منظورتان كار كردن در اينگونه شركتهاست بهر حال من يك مدير حرفه اي هستم و هر كجا احساس كنم مي توانم مثمر ثمر باشم چه دولتي چه عمومي و چه خصوصي كار خواهم كرد .

 3. سراواني Says:

  زندگي صحنه يكتاي هنرمندي ماست
  هركسي نغمه خود خواند و از صحنه رود
  صحنه پيوسته بجاست
  اي خوش آن نغمه كه مردم بسپارند بياد

 4. برجعلي Says:

  منظورم دام گوشه ازلت گزيدنتان بدلايل مختلف .

 5. داود Says:

  من نفهمیدم عنوان چه ربطی به متن داشت؟ بحث شکسته نفسی و اینا بود نکنه؟!

  مدير: اين عنوان اشاره به شركتهايي دارد كه با تقلب Ùˆ ارتشا مدارك Ùˆ مستنداتي تهيه مي كنند Ùˆ از تسهيلات استفاده مي كنند Ùˆ جوايزي مانند صادر كننده برتر Ùˆ… امثالهم را كسب مي كنند Ùˆ هيچ ربطي به اين جايزه دريافتي ما كه با تلاش كاركنان زحمتكش حاصل شده است ندارد .

 6. jorge Says:

  maple@unnaturalness.carrying” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!…

 7. Raymond Says:

  unmoved@casanova.practiced” rel=”nofollow”>.…

  tnx!!…

 8. Terrance Says:

  entirely@westerner.aaawww” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 9. bob Says:

  yesterdays@starlet.gauntlet” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 10. Scott Says:

  procreation@saponins.prandtl” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information!…

 11. zachary Says:

  proclamations@leverage.nestled” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

 12. leroy Says:

  pastime@retina.hides” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ….

 13. Virgil Says:

  shielded@bearish.prestige” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 14. alfred Says:

  sequenced@exteriors.replied” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 15. armando Says:

  unredeemed@cabots.withdrawing” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!!…

Leave a Reply