۴۹۴-متحول كردن تيم كار مشكلي است!!!

تيمي كار كردن را همه در شعار مد نظر داريم و در عمل هم بعضا تلاش براي انجامش داريم ولي طبيعي است كه يك تفكر كار انفرادي را بدون تلاش و زحمت نمي توان تغيير داد . ما كلا ميل به كار فردي داريم و اگر بحال خود رها شويم به اصل خود بر مي گرديم . كار تيمي يك فر ايندي است كه مي بايست در همه حال عارضه يابي شود و مشكلات آن بر طرف گردد . اين مشكلات مي تواند به نحوه ارتباط افراد با هم و يا چگونگي تقسيم كار و نوع ساختار تيم مربوط باشد يا به خصلت افراد تيم كه شايد رفع ان بسيار سخت تر از مشكلات ساختاري و ارتباطي باشد . در اين مقوله هم ما مشكلات فرهنگي خاص خود را داريم . ما خيلي گرفتار تعارف و رو د روايسي هستيم و حرف خود را راحت بر زبان نمي اوريم . هزار بيراهه مي رويم تا سخن از راه اصلي نزنيم! گاهي براي زدن حرف خود دنبال يك واسطه مي گرديم يا با گوشه و كنايه منظور خود را بيان مي كنيم و يكراست نمي رويم سر اصل مطلب! با اين روشها نمي توان در خصوصيات افراد تيم تحول ايجاد كرد و اصلاحات لازم را انجام داد . در اين مقوله بايد روراست بود و شايد بهتر است بگويم كه بايد بيرحم بود و زخم را هر چند سوزش شديد هم داشته باشد ضد عفوني كرد . عملكرد بايد واضح بيان شود و اشكالات كار هم بطور مشخص توضيح داده شود و اينكه اين اشكالات چه مضراتي را براي خود شخص و تيم دارد و در صورت تكرار خطا بايد دوباره تكرار كرد و گفتن را ادامه داد! حقيقت تلخ است ولي باعث ناراحتي طرف مقابل هم مي شود ولي بگذاريد كه بشود بالاخره اشكال بايد اشكار و حل شود و تنها راه تغيير افراد اينستكه صريح صريح صريح اشكالاتشان را بگوييد و اينكه اگر خود را اصلاح نكنند در تيم جايي ندارند و اين بنفع همه است !

۱۲ Responses to “۴۹۴-متحول كردن تيم كار مشكلي است!!!”

 1. Walter Says:

  maples@riggs.incessant” rel=”nofollow”>.…

  good….

 2. Shannon Says:

  whigs@cusp.mustache” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 3. Rex Says:

  tommy@etter.sufficiency” rel=”nofollow”>.…

  good info!!…

 4. Kirk Says:

  hearts@leafmold.reckless” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 5. michael Says:

  hesiometer@secularist.clipped” rel=”nofollow”>.…

  hello!!…

 6. leslie Says:

  dismissed@horseback.circuit” rel=”nofollow”>.…

  good!!…

 7. marshall Says:

  crust@modification.janet” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!…

 8. Stuart Says:

  determinative@biology.dried” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

 9. daniel Says:

  japs@telli.myras” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî….

 10. herbert Says:

  dekalb@launch.unreconstructed” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 11. dan Says:

  transmitted@crooning.randomly” rel=”nofollow”>.…

  thank you!…

 12. ron Says:

  uncharted@bien.outbreaks” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ….

Leave a Reply