۳۸۳-گفتگو تا كي؟!

conversation-in-snow1.jpg

بعضي مواقع شما در بحث و جدل علمي و كاري به جايي ميرسي كه عملا نمي تواني ادامه دهي .اين موضوع نه بخاطر كم اوردن استدلال يا قوت بحث كردن توست بلكه براي اينستكه مي فهمي طرف مقابلت اصلا دنبال بحث علمي و كاري نيست او مي خواهد بهر طريق نگذارد آن كاري كه تو اعتقاد داري انجام شود به درست و غلط بودنش هم كاري ندارد . حتي به زور هم شده متوسل مي شود كه حرف تو پيش نرود .در اينگونه مواقع ديگر بحث و گفتگو چاره ساز نيست و بعنوان يك روش متمدنانه باطل مي شود .چه بايد كرد؟! 

 

 

One Response to “۳۸۳-گفتگو تا كي؟!”

  1. علي Says:

    اگر از نظر جايگاه از تو بالاتر است اصلاً بحث نكن ابتدا عقب نشيني كن و ظاهراً نظرش رو قبول كن بعد در يك فرصت كار مورد نظرت رو انجام بده ودر مقابل عمل انجام شده قرارش بده.
    اگر از نظر جايگاه از تو پايين تر است فقط كافيه به اون بفهموني كه ادامه اين بحث داره اعصابتو خراب ميكنه و به اون بگو خواهش ميكنم ادامه نده!

Leave a Reply