۵۰۱-گفتمان یا مشتمال؟!

گاه در عالم واقع یا مجازی به افرادی بر می خورید که اصول ارتباط و مذاکره را رعایت نمی کنند . واقعیت این است که درک و مدیریت این قبیل آدم‌ها یک مهارت و هنر است که در طی سال‌ها، برخی‌ها به تدریج و به صورت تجربی کسب می‌شود.
با توجه به اینکه ما به اینگونه رفتارها و اختلالات کمتر توجه می کنیم و فکر می کنیم روانشناسی فقط به کار دیوانگان می آید ؛ در کمتر منبع یا دوره آموزشی به ما آموزش دیده می‌شود که چطور می‌توانیم در برخوردهای عادی روزانه یا کاری با این افراد، از ذهن و روانمان محافظت کنیم، طوری که خدشه‌ای به روحیه و عملکرد حرفه‌ای‌مان وارد نیاید.
این افراد دارای تمام یا برخی از خصوصیات زیر هستند:
گفتگوی منطقی با آنها عملا غیرممکن است ، آنها استاد پیچاندن و منحرف کردن موضوع گفتگو هستند، دست آخر هم به شما می‌گویند که خود شما مشکل دارید و توانایی ارتباطی و بحثتان پایین است! و تحملتان کم است!
برداشت‌های اشتباه از حرف‌های شما می‌کنند.دقیقا همان برداشتهایی Ú©Ù‡ خودشان دوست دارند Ùˆ Ù…ÛŒ تواند آنها را در گفتگو دست بالا نگهدارد .مثلا شما Ù…ÛŒ گویید ” برای رشد Ùˆ ترقی باید پله های نردبام را یکی یکی Ø·ÛŒ کرد” .آنها Ù…ÛŒ گویند” ایشان اعتقاد دارند برای پیشرفت باید پا روی دوش دیگران گذاشت”.
به هیچ حد Ùˆ مرزی احترام نمی‌گذارند Ùˆ  Ø¨Ø¬Ø§ÛŒ هدف گیری روی موضوع بحث خود شما را هدف Ù…ÛŒ گیرند Ùˆ روی اعصابتان راه میروند Ùˆ از این کار لذت Ù…ÛŒ برند.
به صورت زبانی یا احساسی از شما سوء‌استفاده می‌کنند.یک شخصیت منفی خیالی Ù…ÛŒ سازندو تا حرفی Ù…ÛŒ زنید Ú©Ù‡ آنها را در موضع ضعف قرار Ù…ÛŒ دهد شما را به آن شخصیت منفی منتسب Ù…ÛŒ کنند. این شخصیت منفی دارای خصوصیاتی است Ú©Ù‡ جمعی را Ú©Ù‡ در آن قرار دارید تهییج کند! مثلا “ضد کارگر” یا ” مذهبی مرتجع” یا ” ایده آلیست” Ùˆ……
سعی Ù…ÛŒ کنند خصوصیات مثبت شما را با تحریف به یک خصیصه منفی تبدیل کنند.مثلا اگر شما یک مدیر موفق هستید  Ù…ÛŒ گویند “شما از همان مدیران اختلاس کننده یا باندی Ùˆ… ” هستید . یا اگر پزشکی ماهر  Ù‡Ø³ØªÛŒØ¯ Ù…ÛŒ گویند” شما از آن پزشکان زیر میزی بگیر” هستید.لزومی هم ندارد دلیل بیاورند هدف بهم ریختن ساختار ذهنی شما Ùˆ یارگیری از شنوندگان یا خوانندگان چمع است! چرا Ú©Ù‡ اختلاس Ùˆ زیر میز گیری خصوصیات مذموم جمع است.
-حقایق را دستکاری‌شده ابراز می‌کنند Ùˆ براحتی دروغ Ù…ÛŒ گویند Ùˆ با اینکار سعی Ù…ÛŒ کنند شما را منفعل کنند. چرا Ú©Ù‡ تمرکز شما از آنچه Ù…ÛŒ خواهید بگویید بهم میریزد Ùˆ انرژیتان صرف رد دروغ ها Ùˆ تحریفات Ù…ÛŒ شود.مثلا اگز فردی مذهبی هستید Ù…ÛŒ گویند” چرا از افکار خرافی دفاع Ù…ÛŒ کنید؟” یا اگر از بی حرمتی به خانمها  Ø§Ù†ØªÙ‚اد Ù…ÛŒ کنید به شما انگ  Ø²Ù† ذلیلی Ù…ÛŒ زنند.
هیچگاه خودشان را جای شما نمی‌گذارند Ùˆ از زاویه دید شما به قضایا نگاه نمی‌کنند .مثلا وقتی در مورد مشکلات Ùˆ محدودیت‌هایتان می‌گویید، هیچگاه  Ø´Ø±Ø§ÛŒØ· شما را درک نمی‌کنند Ùˆ حتی سعی Ù…ÛŒ کنند روی آنها مانور هم بدهند.مثل فشار دادن زخم روی بدن یک کشتی گیر توسط حریف! یا مثالی دیگر : در کنار شما پلیسی نشسته است Ù…ÛŒ گویند “چرا نظرتان را در مورد عملکرد پلیس نمی گویید؟”. تا برای شما جبهه فرعی درست کنند! Ùˆ اگر سکوت کنید هم مانور Ù…ÛŒ دهند Ú©Ù‡ ایشان قدرت بحث ندارد.
در گفتگو تمرکز را روی ابعاد شخصیتی شما  Ùˆ نقاط منفی زندگیتان  ÛŒØ§ شکستهایتان Ù…ÛŒ گذارند Ùˆ سعی در تخریب شمادارند پس از اتمام صحبت با آنها اعتماد بنفستان را از دست Ù…ÛŒ دهید.مثلا اگر همسرتان را طلاق داده اید با تاکید بر اینکه شما فرد ناسازگاری هستید Ú©Ù‡ با همسر خود هم نساخته اید سعی بر تخریب شما دارند یا از اختلاف شما با برادرتان هم همین استفاده را Ù…ÛŒ کنند .
با سکوت، نیشخند، یک جمله کنایه‌آمیز یا یک فحش یا با استدلال‌های غیرمنطقی یا یک اتهام بیمورد ØŒ سعی Ù…ÛŒ کنند اعصابتان را بهم بریزندو شما را وادار به واکنشهای عصبی Ùˆ دیوانه وار کنند .مثلا به شما اتهام Ù…ÛŒ زنند Ú©Ù‡ در محیط مجازی Ø¢ÛŒ دی شما جعلی است. این اعمال را هم در لفاف ” محک زدن تحمل Ùˆ ظرفیت” توجیه Ù…ÛŒ کنند .
ظاهر معصوم Ùˆ پاکی به خود می‌گیرند، اما همیشه به صورت مخفی  Ùˆ پشت صحنه نقشه‌ها Ùˆ مقاصدشان را به آهستگی دنبال می‌کنند Ùˆ به شما ضربه می‌زنند.تکه هایی از صحبتهای شما را بصورت منقطع Ùˆ جدا ترجیع بند صحبتهایشان Ù…ÛŒ کنند Ùˆ ذهنیت ها را خراب Ù…ÛŒ کنند. تا کسی جرات نکند به دفاع از افکار شما حرفی بزند یا ختی به آنها فکر کند!
مدعی داشتن فرهنگ “گفتمانی” هستند در صورتیکه عملا فرهنگ ” مشتمالی” دارند.
اینها بخشی از خصوصیات این افراد بود.مسلما این خصیصه ها بیشتر است که می توانید بر اساس تجربیات خود آن را کامل کنید.با این افراد چگونه باید رفتار کرد؟

 

۱۷ Responses to “۵۰۱-گفتمان یا مشتمال؟!”

 1. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت یک: اینکه دیگران را Ú©ÙˆÚ†Ú© ببینیم. به انها احترام نگذاریم. خود بزرگ بینی داشته باشیم….. اینها آفات ارتباط هستند..

 2. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت دو: یکی از روشهای جلوگیری از این انحرافات در بحث ها حضور فرد یا افرادی غیر از دو طرف بحث است که نقش داور و قاضی را دارند.در این حالت باعث می شودکه روشهای غلط هر طرف بعنوان نقطه ضعفش نمود پیدا کند.حمایت این افراد از روش درست باعث میشود فرد خاطی روش خود را اصلاح کند.اصراری که بعضا در بحث ها می شود که کسی وارد بحث نشود و بحث دو نفره باشد برای فرار از این قضاوت جمعی است. خاموش ماندن حاضران تفویت روشهای غلط است.

 3. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت سه:یک مواقعی لازم است فتیله بحث مخصوصا در این مواقعی که روش نادرست بکار گرفته میشود پایین کشیده شود! هم استراحتی می کنید هم تمرکز دوباره می گیرید و به دام عصبانی و احساسی شده که طرفتان پهن کرده است نمی افتید! در ضمن جلو شلوغ کاری که هدف طرفتان است را هم می گیرید.

 4. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت چهار:برای مغز انسان دشوار است بیش از ۷ موضوع را همزمان در خود بپذیرد Ùˆ حداکثر روی ۲ موضوع میتواند تمرکز کند. هر چیز Ú©Ù‡ در بحث ذهن شما را منحرف کند تمرکزتان روی موضوع بحث را بهم میزند. Ùˆ باعث میشود نسنجیده صحبت کنید.

 5. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت پنج:به دام نیفتادن مخصوصا وقتی طرفت دقیقا این هدف را دنبال می کند که تو را عصبی کند خیلی مهم است چون میدانند فردی که احساس بر او غالب شد منطق را فراموش میکند.

 6. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت شش:البته هیچوقت هم انتظار نداشته باشید که بتوانید براحتی فرد را به جاده درست بیاورید.شاید لازم باشد در طول بحث چند بار روش عوض کنید!

 7. ع- مسیبی Says:

  بعد نوشت هفت:ما باید بتوانیم در نهایت باید رفتار و کردار خود را با اصول مشترکی تطبیق دهیم تا حداکثر امنیت در بحث و رصایتمندی برای طرفین حاصل شود و حداقل رنج و تعدی به شخصیتها انجام گردد.

 8. همكار Says:

  واقعا جالب نوشته ايد. دقيقا همين موارد را در جلسات مختلف ديده ام. جالب است مريضي اين افراد به شدت مسري است Ùˆ ديگران در جلسه نيز به راحتي در دام آنها مي افتند. اين افراد فقط انتقاد مي كنند Ùˆ معمولا راهكاري ارائه نمي كنند، چون وضعيت مشكل دار فعلي بهترين حالت براي بهره برداري آنهاست. پس از مدتي ديگران نيز متوجه مي شوند كه از پس اين افراد بر نمي آيند Ùˆ از سر ناچاراي يا … اقدام به مقابله به مثل مي كنند… Ú†Ù‡ مي شود!
  من مدتي نقد فيلم ها را مي خواندم، در آنجا از شگردهاي جالبي براي تخريب يك فيلم استفاده مي شد و كساني كه تعريف يك فيلم را مي كردند نيز از روش هاي جالب ديگري استفاده مي كردند كه هر دو به نظر من غير منطقي بود.
  به نظرم بايد اين روش ها را مطالعه كرد Ùˆ حربه هاي هر يك را نيز به صورت نظام مند ياد گرفت…

 9. ع- مسیبی Says:

  بهترین راه همین است Ú©Ù‡ این شگردها را کلاسه بندی کنیم Ùˆ یاد بگیریم….

 10. همكار Says:

  سلام، فكر كنم در كتاب هاي دكتر مسعود حيدري در مورد مذاكره يك سري از اين شگرد ها آمده بود، اما خيلي كلي گفته شده بود. مثلا اينكه فردي كه مي خواهد مذاكره را خراب كند سعي مي كند به روش هاي مختلف موضوع را “شخصي” كند تا طرف مقابل به جاي دفاع از ايده ها Ùˆ كارهايش به سوي دفاع از خودش روي آورد. در اين صورت اگر در دفاع موفق نشود كه بازنده است Ùˆ كار تمام است، اگر هم موفق شود كه تازه از خودش دفاع كرده Ùˆ هنوز معلوم نيست ايده اش Ùˆ نظرش درست باشد يا نه!
  بنابر اين با حاشيه پردازي (كه ما ايراني ها خيلي هم به آن علاقه منديم) مي‌توان به خيلي از اهداف پليد دست يافت.
  من پيشنهاد مي كنم در مرحله اول يك سري كتاب هايي كه احتمال دارد در اين مورد نظراتي داده باشند را شناسايي كنيم و به عنوان مطالعه آزاد آنها را در اين وبلاگ معرفي كنيم و به مرور نتايج و يافته هايمان را جمع آوري كنيم. نظرتان چيست؟

 11. نادر Says:

  بسیار زیبا Ùˆ شفاف بیان نموده اید . اتفاقاً در حال حاضر با یکی از کارکنان زیر مجموعه Ú©Ù‡ عنوان سازمانی اش ” کارشناس مسئول” است Ùˆ از قضا در شرف اتمام دوره کارشناسی ارشد هم است . کیس مشابهه ای را دارم . تحمل این افراد موقعی سخت تر میشود Ú©Ù‡ از بد حادثه دارای تحصیلات عالیه هم هستند!
  پیشنهاد شما هم عالی است در اینخصوص ضمن اعلام موافقت کمک لازم را خواهم نمود.
  ضمناً با اجازه شما از مطلبتان با ذکر منبع در وبلاگم استفاده خواهم نمود.

 12. احسان بلاغی Says:

  حقیقتش در این مورد به اندازه شما تجربه ندارم ولی فکر می کنم به اندازه ی سنم تا حد زیادی به این قبیل افراد برخورد کردم.. تصورم اینه که بهترین راه برای برخورد با این افراد در درجه اول تشخیص اونا و بعد بی تفاوتی نسبت به اون هاست.. البته یه مسئله ای که وجود داره اینه که نباید این قبیل افراد رو که میشه به نوعی بیمار خطابشون کرد با کسانی که به ما انتقاد می کنن و از سر دلسوزی برخی نقاط ضعف رفتار یا شخصیت ما رو بهمون تذکر می دن اشتباه گرفت.. مثلا اگر کسی من نوعی رو با لفط ایده آلیست یا مرتجع خطاب کنه باید یه درصدی این احتمال رو قائل باشم که این نقطه ضعف در وجود من هست .. نهایتا تصورم اینه که شاید بهتر باشه ما توی فهم این برخورد ها و نیتشون بیشتر تلاش کنیم..فک نمی کنم لازم باشه حتما عکس العملی نسبت به این افراد نشون بدیم یا بحث باهاشون رو ادامه بدیم.. اگر به یقین بفهمیم که بنیان فکری شخصی بر پایه فرهنگ مشتمالی بنا شده می تونیم ازش فاصله بگیریم و کم کم فراموشش کنیم..

  درضمن آقای مسیبی بدون تعارف واقعا خوب و قوی می نویسید امیدوارم بتونم بازم مطالب وبلاگتونو دنبال کنم..

 13. luther Says:

  madagascar@funds.cruising” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 14. andrew Says:

  solo@describes.autumnal” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info….

 15. Oscar Says:

  diversions@stated.brevity” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ çà èíôó!…

 16. Ralph Says:

  bartok@mea.bronchus” rel=”nofollow”>.…

  hello….

 17. Orlando Says:

  yugoslav@drudgery.slaked” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!!…

Leave a Reply