۳۸۵-محبوبيت Ùˆ مديريت

يكي مي گفت در مورد ميزان محبوبيت خودت در كاركنان نظر سنجي مخفيانه كن . فكر كردم چه نيازي به اينكار است . مگر مي خواهم نماينده مجلس شوم و يا با راي گيري اين پست را گرفته ام . نه اينكه نظر افراد برايم مهم نباشد ولي ما براي يك وظيفه در سازمان استخدام مي شويم كه بايد ان را انجام دهيم و به مدير بالاتر خود پاسخگو باشيم .محبوب شدن قاعدتا بمعناي خوب عمل كردن نيست . مديران زيادي را ديده ايم كه با بريز و بپاش محبوب شده اند ولي سازمان را به سراشيبي سقوط انداخته اند . به تعبييري محبوب شدن چه اسان مدير شدن چه مشكل!

۲ Responses to “۳۸۵-محبوبيت Ùˆ مديريت”

  1. فرزاد زماني Says:

    مديري كه محبوب نيست درواقع يه سركارگره! مديريت امروز خيلي به رهبري نزديكه و كارهاي تيمي خيلي مهم هستن براي اينكه بشه كارا رو پيش برد نميشه مثه سابق كارا رو خرد كرد. اغلب بايد به افراد اعتماد كرد و تيمي كار كرد. تيمي كه مديرش محبوب نيست از هم مي پاشه و اصلا شكل نمي گيره

  2. راهی پرسون Says:

    البته بعضی مدیرها هم آنقدر مشغول به راضی کردن مدیر بالادستی میشوند Ú©Ù‡ به Ú©Ù„ÛŒ پایین را فراموش میکنند. تارضایتی در سازمان باعث پایین آمدن راندمان، Ú©Ù… شدن حس مسوولیت پذیری پرسنل، از دست دادن نیروهای برجسته Ùˆ ماندن نیروهای ضعیف Ùˆ … میشود. محبوبیت یک مدیر در گرو پول خرج کردن نیست.

Leave a Reply