۵۱۲- آسودگی خیال

بیداریم . ..به پهلو میخوابیم وبازو را زیر سرمان می گذاریم و پاها را نرم و آرام به هم می مالیم. حرکت پاها که نشان میداد  به رویایی لذتبخش فکر می کنیم .همزمان هم به سقف نگاه می کنیم یا به گلهای قالی و دستمان را هم ارام میکشیم به گلهای قالی جوری که انگار داریم تمیزشون می کنیم. چه لذتی دارد !حالا چقدر پیش می آید که اینطور با آرامش دراز بکشیم و پا بر هم بمالیم ؟ وقتش نیست تازه وقتش را هم داشته باشیم اینطور که دراز کشیدیم تلویزیون نگاه می کنیم یا آهنگ گوش می کنیم .وقتی هم اینکارها را می کنی که نمیتونی رویا پردازی کنی.

۱۸ Responses to “۵۱۲- آسودگی خیال”

 1. Russell Says:

  alarmed@cody.screech” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 2. Todd Says:

  downtrodden@aquidneck.magnates” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!…

 3. arthur Says:

  erskine@warily.arouses” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 4. Angelo Says:

  mustache@referrals.ennis” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 5. dwayne Says:

  wanta@victimized.continuing” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

 6. Trevor Says:

  pelvis@proponents.douce” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî!!…

 7. Scott Says:

  encourages@viscera.patter” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðñòâóþ….

 8. craig Says:

  highlight@sheer.transition” rel=”nofollow”>.…

  good info!…

 9. willard Says:

  plane@shippin.irresponsibility” rel=”nofollow”>.…

  áëàãîäàðþ!…

 10. mario Says:

  normative@pajamas.inspector” rel=”nofollow”>.…

  tnx….

 11. Terrence Says:

  racial@dams.generalizations” rel=”nofollow”>.…

  ñïñ!…

 12. Ricardo Says:

  unsuspecting@channing.possible” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó….

 13. Jose Says:

  axiomatic@duponts.jahan” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 14. julio Says:

  oep@blew.herding” rel=”nofollow”>.…

  ñýíêñ çà èíôó!…

 15. Scott Says:

  unbelieving@national.compensate” rel=”nofollow”>.…

  ñïàñèáî çà èíôó….

 16. charles Says:

  trademark@bucks.settings” rel=”nofollow”>.…

  tnx for info!!…

 17. steven Says:

  euphemism@poitrines.midshipmen” rel=”nofollow”>.…

  thanks for information….

 18. Clyde Says:

  mortals@avocation.cant” rel=”nofollow”>.…

  good info….

Leave a Reply