۵۲۱- قدم زدن با مادرم در صفا Ùˆ مروه!

فروردین ۱۹م, ۱۳۹۳

۵ صبح راه افتادم .پخش ماشین را روشن کردم روی فایل کتاب صوتی “بی بال پریدن” قیصر امین پور بود .انسان تنها پرنده ای است Ú©Ù‡ بی بال Ù…ÛŒ پرد.خاموشش کردم نه اینکه دوست نداشته باشم بشنوم Ù…ÛŒ خواستم روی یک موضوع Ú©Ù‡ صبح به ذهنم رسیده بود فکر کنم Ùˆ برای نوشتن پردازشش کنم .ولی یادم نیامد Ú†Ù‡ بود! درسکوت بهتر Ù…ÛŒ شود تمرکز کرد تا یادم بیاید . …نه مثل اینکه امروز رفته آن ته چاه ویل اندیشه هایم !! ولی خوب فکر است نمی شود مهارش کرد پر Ù…ÛŒ کشد هر جا Ú©Ù‡ خاطر خواه اوست. دیروز عصر Ú©Ù‡ میامدم همسرم زنگ زد Ùˆ هماهنگ کردیم برای کاری Ú©Ù‡ هر ساله در سالگرد فوت مادرم به یاد او انجام Ù…ÛŒ دهیم منتهی امسال به Ø´Ú©Ù„ÛŒ بهتر Ùˆ نو انجام شد . به خانه Ú©Ù‡ امدیم تشنه بودم چای خوردم بعد از نان Ùˆ پنیر Ùˆ گوجه ای Ú©Ù‡ همسرم تهیه کرده بود.ولی باز تشنگی ول Ú©Ù† نبود.آب Ù…ÛŒ طلبید! رفتم سر یخچال البته سر یخچال زیاد میروم وفتی میرسم خونه انگار اینکار خستگی ام را در Ù…ÛŒ آورد! بطری آب نبود مثل همیشه این دختر کوچیکه Ú©Ù‡ آب خور حرفه ای است بطری ها را خالی کرده بود Ùˆ پر نکرده بود. یک ابمیوه هلو بر Ù…ÛŒ دارم مال این جلسه توجیهی قبل از حج است Ú©Ù‡ نخوردیم Ùˆ با خودمان اوردیم خانه. خیلی خوابم Ù…ÛŒ امد . شب قبلش با دوستی اونور آب روی اسکایپ در مورد یک بیماری کودکان صحبت کرده بودم Ùˆ دبر وقت خوابیده بودم . …از خواب پریدم ظاهرا بخاطر سکسکه شدید! دختر کوچیکه برام یه لیواد آب اورد خنک نبود  ولی خوردمش!!… ۴:۳۰ بیدار شدم خیلی خوب خوابیده بودم ساعت برای ۵ تنظیم بود . خبری از تشنگی دیشب نبود.
*****                                                                         *******
پیچیدم توی اتوبان. قبل از سفر حج توی اسفند ماه زنگ زدم به زن عمویم Ú©Ù‡ خداحافظی کنم.گفت رفته روستا پیش خاله اش Ùˆ او گفته Ú©Ù‡ تو را خواب دیده توی یه صحن بزرگ با سنگهای سفید Ùˆ بسیار نورانی.ازت سوال کرده بود پروین خانم اینجا کجاست ØŸ Ùˆ تو گفته بودی Ú©Ù‡ عباس پسرم من رو اورده به حج… وقتی این را شنیدم اتش گرفتم بی شعله! وقتی بی بال پریدن Ù…ÛŒ شود حتما بی شعله سوختن هم شدنی است .تکلیف معلوم بود باید حج را با هم انجام Ù…ÛŒ دادیم . همراه شدیم با هم . از مسجد تنعیم شروع کردیم برای محرم شدن . …سعی صفا Ùˆ مروه! مادر کجایی؟ آها جا موندی ØŸ Ù…ÛŒ گفتی Ù…ÛŒ ایستادم … تشنه ات شده بود ØŸ رفتی آب زمزم مزمزه کنی؟ دهانت خشک شده بود ØŸ …. باشه .. برویم . یواش برم برسی؟
- نه پسرم تو راهت رو برو من میام پشت سرت.بخاطر من سرعتت را کم نکن .
-چرا کم نکنم .اصلا این اعمال رو بخاطر و برای تو دارم انجام میدم .مادر اون چراغای سبز رو می بینی ؟ اونجا من باید هروله کنم و تند تر برم رد شدم سرعتمو کم می کنم تا برسی .
- نه من هم میام تند میام با هم میریم .
- باشه هر جور راحتی. واجب نیست البته .برای اقایون هم مستحبه.
- نه به مستحب Ùˆ واجبش کاری ندارم میخوام با هم باشیم خیلی وقته با هم نبودیم . سفر مشهد رو یادته با هم رفته بودیم .سال ۶۷ بود فکر کنم . چند روز رو همش با هم بودیم
-آره یادمه چقدر خوش گذشت حیف نشد که تکرار بشه .زود رفتی. حالا هر جور راحتی. پات درد نمی کنه ؟
-نه عزیزم . پاهام محکمه قلبم ضعیف بود و از کار افتاد .
-مادر می دونی اینجا هاجر راه رفته . می دونی ما داریم خودمونو وصل می کنیم به هاجر . به یک زن . به یک سعی کننده . تو چقدردویدی ؟ چقدر راه رفتی ؟ خسته شدی می دونم . پاهات درد نگرفت ولی قلبت نکشید. الان که دیگه راه نمیری.حسابی استراحت می کنی.مادر اونا رو میبینی؟هندی اند ؟ نه فکر کنم پاکستانی باشن. حالا هر چی. دعا می خونن و هنگام بردن نام خدا دستشان را از پیشانی تا روی بینی می کشند .چه جالب است! اینهم ادابی است.
-مسلمانند؟
- اره مادر مسلمونن. غیر مسلمون که اینجا نیست. خوب حق داری .اینقدر در بند اداب هستیم که اصل را فراموش می کنیم . راههای رسیدن به خدا به اندازه همه انسانهای روی زمینه . جاده انحصاری نیست که . راستی مادر موقع طواف کجا رفته بودی ؟ ندیدمت!
-بودم عزیزم.من همیشه در طواف بودم طواف عشق.
- آخه خیلی دلم می خواس شونه به شونت طواف کنم .
-پشت سرت بودم هواتو داشتم.گفتم تو حال خودت باشی.
- آره خیلی تو خودم بودم زمزمه و ذکرهای از ته دل و تنها خیلی حالش بیشتره تا این دعاهای دسته جمعی که یکی موخونه و بقیه هم معنیش را دانسته و ندانسته تکرار می کنن.سکوت و حال دیگراه را هم مغشوش می کنن. یک سبحان الله گفتن ساده خیلی دل رو نزدیک می کنه تا یه دعای  طولانی کلیشه ای و توصیه شده برای صواب.مادر راستی تشنت نشده؟ بریم آب زمزم بخوریم.
- نه دارم زمزمه هاشو گوش میدم.
- زمزمه های چی رو ؟
-زمزمه های زمزم دیگه !
-مگه زمزم زمزمه داره؟
-آره . چرا نداره .الان زمزم است که هنوز زنده است و می جوشد . مانده تا بگوید سعی صفا و مروه برای یافتن این آب بوده است . تلاشی یک مادر برای زنده ماندن یک فرزند!
-اره راست میگی مادر! من هم زمزمه هاشو می شنوم  ولی باید تشنه باشی تا بهت بچسبه . بره تو وجودت.
-مگه تشنه نیستی؟
- نمیدونم….شاید…. نه فکر کنم هستم !
- تشنه نباشی زمزمه های زمزم رو نمی شنوی. حواست باشه !
-آب دریا را اگر نتوان کشید هم بقدر تشنگی باید چشید …مادر راستی میخوای در طواف زنان (همون نسا) بریم دستت رو بزنی به حجر الاسود؟
-نه عزیزم. مزاحم دیگران می شیم .دورشان را بهم می زنیم. درسته که یک مدار دورتر و نزدیکتر فرقی نداره درسته که وقفه ای کوچک هم در طواف هم اشکال نداره . درسته که اصل به اینه که با مردم توی مدار باشی ولی دلم نمیاد طرف توی حال خودشه من هلش بدم که می خوام دستم را به حجر الاسود بزنم.
-اینبار با هم باشیم مادر! چقدر خوبه اینجا میتونیم دوش به دوش و پشت به پشت مادرمون،دخترمون ،همسرمون توی یه مدار باشیم . دیوار نکشیدن بینمون !
- جا موندی مادر ! آب میخوری؟
-نه عزیزم خودت بخور.
بطری اب روی صندلی ماشین را بر می دارم و قلپی می نوشم .منتطرم برسم به جایی برای نماز صبح بایستم. از خانه وضو گرفته ام .
- بریم مادر ؟ چقدر خوبه که با من هستی.اصلا حج وصل است به مادر و عشق مادری و زن! راستی مادر میشه ادم دور مادرش بگرده؟ طواف کنه؟
-کفر میگی پسر!
-نه کفر چیه . Ù…Ú¯Ù‡ مادر وسیله تولد Ùˆ زایش انسان نیست؟ الله یجری الامور الا باسبابها. مگر همه انسانها از مادر زاده نمی شوند؟ پس مادر بخشی از ابزار آفرینش است ….. کجایی مادر ØŸ دور آخر است این دور .بعد اینکه موها Ùˆ ناخن خودم را کوتاه کردم بذار موها Ùˆ ناخنت را من کوتاه کنم . باشه ØŸ مادر بودی چقدر دورت Ù…ÛŒ گشتم … مادر … مادر ….
—-
مسجدی در ورودی شهر منجیل. پیاده Ù…ÛŒ شوم. زنی در استانه در مسجد ایستاده است در تاریک روشنای صبح. این زن کیست؟ زنی به انتظار شوهرش Ú©Ù‡ نمازش طول کشیده است ØŸ جلوتر میروم. اهه….این Ú©Ù‡ یک مجسمه است! عجب…. مجسمه زنی با کوزه ابی در دست Ùˆ در حال ریختن آب در کاسه ای!
زن….اب… زایش… زمزم… سارا… هاجر….زمزمه …..
—–
باز تشنه شدم . قلپی آب از بطری اب کنار دستم Ú©Ù‡ توی دست اندازها شلپ Ùˆ شلپ صدا میده …زمزمه Ù…ÛŒ کنه !
چشمانم خیس خیس است .
—–
- مادر راستی راضی نبودم در ان سرما و باد بیایی استقبال . تو که خودت با من اونجا بودی! دیگه استقبال برا چی اومدی؟
- نه عزیزم باید میومدم منتهی محدودیت داشتم . خاله منیرت سبزه و اسفند و منقلو که درست کرده بودم آورد. بهت گفت که از طرف من اورده.
- آره گفت. چقدر هم شاد و با نشاط بود.
- راستی مادر توی فرودگاه جده ندیدمت.با ما برنگشتی؟
- نه من موندم . موندم Ú©Ù‡ بیشتر دعاتون کنم…. حالا اشکاتو پاک Ú©Ù†  چرا گریه Ù…ÛŒ کنی؟ حواست به جاده باشه .
- هیچی! راستی مادر تو سفر بعدی هم با ما میایی؟
- ——
پشت میزمحل کارم نشسته ام . چقدر تشنه هستم .این نسکافه و چای صبحگاهی کفاف نمی دهد . باید بگویم برایم آب بیاورند.
——-
سیزدهم فروردین ۷۲ مادرم کاسه ای آب پشت سرم ریخت Ú©Ù‡ من به سلامت بروم Ùˆ من بیستم فروردین سالم برگشتم در حالی Ú©Ù‡ او نبود .رفته بود.کاش بود Ùˆ کاسه ای اب از دستانش Ù…ÛŒ گرفتم Ùˆ Ù…ÛŒ نوشیدم. به یاد همه مادران Ú©Ù‡ نیستند Ùˆ تمام قد برمی خیزم به احترام همه مادران Ú©Ù‡ زاینده عشق Ùˆ محبتند Ùˆ زلال ترین عشق! دور مادرانتان بگردید ! بر دستانشان بوسه زنید. هر روز سری به انها بزنید. زنگی به انها بزنید  حتی در حد یک سلام فقط!
از دستانشان آب بگیرید و بنوشید و کاسه ای آب به دستشان بدهید ! زلال آب ارتباط عشق است .زمزمه زمزم هاجر است . زمزمه عشق مادر است .
———–
مادر بی تو تنها و غریبم
اطاق من بی تو چه سرده !
مادر خوب و قشنگم بدون تو دل من پر درده
فضای این خونه بی بوی تو هیچه
صدای تو هنوز این جا میپیچه.
فاتحه…

۵۲۰- حلالیت طلبی Ùˆ خداحافظی

اسفند ۲۴م, ۱۳۹۲

یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر اللیل والنهار
یا محول الحول والاحوال
حول حالنا الا احسن الحال
شروعی دیگر  گونه برای سال نو ؛ بودن در کنار خانه ای که خانه اوست و رفتن به جایی که پیامبران گام نهاده اند .
خیلی دوست داشتیم این سفر حانوادگی و کامل باشد که با توجه به درس و مشق بچه ها وکار خودم  و همسرم  بهترین زمان شاید همین ایام تعطیلات سال نو بود.

می روم سفر
مقصدم کجاست؟ / مسجدی ز نور / خانه خدا!

گنبدی قشنگ / در شهر نبی  / سبز و باشکوه

در کنار آن / یک بقیع خشک! / سرد و قهوه ای!

هفت دل طواف / باب جبرئیل ØŒ ماذن بلال ØŒ منبر نبی …

هفت هروله

آب زمزم و روشنایی  است

***
ان شاءالله نایب الزیاره همگی در آن حرمین Ùˆ مساجد Ùˆ مسجد الحرام Ùˆ … خواهیم بود.بدی اگر از ما به شما رسیده ببخشید Ùˆ حلال کنید.

سراپا اگر زرد و پژمرده ایم
ولی دل به پاییز نسپرده ایم
سردی زمستان را اگر در وجودمان جای کرده است با طراوت بهار از تن بیرون می کنیم و پیشاپیش برایتان سربلندی,سلامت,شادی در سال جدید آرزومندم.نوروزتان پیروز و خحسته باد .

خدا نگهدار.

۵۱۹-بهارانه

اسفند ۱۷م, ۱۳۹۲

امروز در محوطه کارخانه قدم میزدم که به این گلهای نوشکفته برخورد کردم .حس کردم زمستان تمام شده است !

بهار میرسد و همه چیز بهاری می شود . بهاری شدن زنده شدن دوباره و پوستی تازه انداختن است. نوسازی و بازسازی عشق است . چیزهای تکراری زیبا را به گونه ای نو انجام دادن است . آنطوری که صبح ها از میان چند مسیر برای رفتن به سر کار یکی را برمی گزینیم تا یک راه را همیشه تکرار نکنیم . بها رتنها باز شدن غنچه های گلها نیست که شکفتن اندیشه و احساس نو در انسان است .دیگر گونه بودن و دیگر گونه دیدن که از زیباییهای هستی تنها به میزان ظرفیت و دیدمان می توانیم برداشت کنیم . بها رترمیم زخمهای تن درخت است که انسانها بر آن ایجاد کرده اند  و تداوم رشد و بالندگی است . زخم درد ایجاد می کند چه بخواهیم و چه نخواهیم و درک ایجاد می کند اگر بخواهیم که اگر در آه و ناله های درد بمانیم به درک نمی رسیم . گر مرد رهی میان خون باید رفت از پا فتاده سرنگون باید رفت . بهار می آید تا بیادمان بیاورد که انسان می تواند هر روز در نوشدگی باشد . هر روز می توان از دنیا چیز تازه ای کشف کرد . هرروز صبح که تولدی تازه می یابیم می توانیم در چهره همسرمان مادرمان پدرمان فرزندمان همسایه مان محبتی نو بیابیم و موج عشقی نو را صادر کنیم و سلامی بدهیم به معنای شروعی دیگر . البشر اول البر . بو کنیم اطلسی تازه بیمارستان را . بپیچیم اگر به پیچ رسیدیم که پیچ پایان راه نیست  ظاهر شدن در افقی نو است . بهار می آید و انجماد جاری می شود ! تمام میشود . آب میشود تا جاری شود که انجماد فکرنیز سرد است و ساکن . و باید گشوده شود و جاری شود .در درد ماندن آه است و ناله،شکوه است و شکایت و سکون است و فرسودگی روح و پژمردگی گلهای وجودی انسان .درخت در درد ناشی از ضربه تبر نمی ماند . ترمیم می کند و قد می کشد و تنها نقشی کوچک می ماند که یادش بماند تبر به نیت نابودی او می آید . بهار به ما می آموزد که هر لحظه در حال نو شدنیم و هر لحظه زمانی دیگر برای شروع است . شروع با نقشی نو . نقشهای گذشته ماندگار و کارآ نیستند . هر نقش برای زمان خودش مفید است . گریستن درمانی است برای دردی در زمان خاص. سختی و غرور و قیافه گرفتن در مقابل مشکلات برای همان زمان مشکلات است نباید بشود عادت ما و شکل همیشگی ما. دارو را به درد تبدیل نکنیم . لبخند و محبت و شادی آش نذری است بهر که می رسیم بدهیم . گاهی آنقدر سخت می شویم در مقابل سختی های دنیا که غم و اندوه و غصه را در هر ظرفی به اطرافیانمان تعارف می کنیم . در بهار نو شویم ! خاطره ها همیشه به ما آویزانند و با آنها حال می کنیم ولی در بهاران باید نو شویم . باید درک کنیم که آینده را بیشتر از گذشته ببینیم . آرزوهامان را بیاریم و بکاریم که در بهار هر چه بکاری قد می کشد . زودتر بکاریم آنها را و آبشان دهیم تا رشد کنند قبل از اینکه به گذشته بپیوندند!
بهار فقط فصل باز شدن گلها نیست که فصل باز شدن دلها هم هست . بگشاییم دروازه دلمان را بروی نوازشهای دلنواز ترنم عزیزانمان که با ما هستند . دور و بر ما هستند ما را دوست دارند و ما گاهی فراموش می کنیم که صدایشان را بشنویم فراموش می کنیم که جای آنها در دل ماست .

۵۱۸-چکاره ایم ØŸ

اسفند ۱۵م, ۱۳۹۲
چکاره ای؟ چکاره ایم؟ در کجای این رنگین کمان بی رنگ ایستاده ایم وگرداندن کدام چرخ را بعهده گرفته ایم . Ù…ÛŒ گردانیم تا زندگی خود Ùˆ همه بچرخد Ùˆ همه بیابیم خود را با هم یا Ù…ÛŒ گردانیم تا خود Ùˆ فقط خود بچرخیم Ùˆ برویم بالا تا بی خودی! انگار همین دیروز بود با گفتن یک شماره Ùˆ چند حرکت میشدیم دکتر Ùˆ مهندس Ùˆ بقال Ùˆ حمال Ùˆ خیاط Ùˆ گدا Ùˆ….. Ùˆ فقط لبخندی Ùˆ فریادی Ùˆ باز دوستی هایی Ú©Ù‡ راحت نمیرفت توی افق تا Ú¯Ù… شود! محکم بود .هنوز بی هیچ دلیلی دشمن نمی شدیم Ùˆ براحتی بهم نمی خندیدیم .هنوز میخندیدیم یا نمی خندیدیم با یک دلیل ساده مثل گفتن یک شماره Ú©Ù‡ معلوم میکرد چکاره ایم . لایه های شخصیتمان یکی بود . هنوز چند لایه نشده بودیم خنده ها Ùˆ شادیهایمان دکمه کنترل Ùˆ فیلتر نداشت یعنی هنوز اختراع نشده بودند!
بازی را یادتونه؟
یه شماره بگم ؟
بشمار !
چه کاره ای؟

۵۱۷- شب های روشن

اسفند ۱۰م, ۱۳۹۲
به بهانه دیدن مجدد فیلم شب های روشن :فیلمهای خوب Ùˆ ماندگار آیا فیلمهایی هستند Ú©Ù‡ فروش خوب دارند ØŸ خیلی فیلم هایی را میبینیم Ú©Ù‡ فروش خیلی خوبی در زمان اکرانشان داشته اند ولی ماندگار نشده اند.همانهایی هم Ú©Ù‡ یکبار آن را دیده اند دیگر علاقه ای به دیدن دیگر بار آن ندارند.فیلم شبهای روشن از ان فیلمهایی است Ú©Ù‡ در زمان اکران اولش حدود ده سال پیش خیلی فروش خوبی نداشت. ولی سی دی Ùˆ فایلش بین فیلم بین ها میچرخید تا اینکه اخیرا دوباره اکران مجدد شد . یک فیلم عاشقانه با دیالوگهای فراوان Ú©Ù‡ هر کدامش ما را به تامل وامی دارد . این فیلم یک فیلم ماندگار شده است با فرزاد موتمن…. .ماجرای جوانی Ú©Ù‡ با ساختمانهای کلنگی احساس صمیمیت میکند Ùˆ دغدغه کوبیدن آنها را دارد Ùˆ تبدیلشان به ساختمانهای نو .ماجرای دو جوان با حرفهایی Ú©Ù‡ خیلی از جنس اطرافشان نیست .از حبس احساسات میگن ازجدا بودن حساب دل با عقل .از قول Ùˆ عهد . از اینکه وقتی بزرگتر میشیم بیشتر فاصله میفته بین اون چیزی Ú©Ù‡ Ù…ÛŒ گیم Ùˆ اون چیزی Ú©Ù‡ منظورمونه.یکی Ú©Ù‡ میخواد تنها بمونه .یکی Ú©Ù‡ نمیخواد دوست بشه به قیمت عمری دروغ گفتن.یکی Ú©Ù‡ میگه آدما از دور دوست داشتنی ترندو نمیشه بهشون نردیک شد.آدمی Ú©Ù‡ از” من مردم این شهر رو دوست ندارم چون هیچکدومشون رو نمیشناسم” میرسه به ” من همه مردم این شهرو دوس دارم چون یکیشونو میشناسم”. برخی از دیالوگهایش را مزمزه میکنیم !

توانا بود هر که دانا بود . واقعا ؟؟
****
من با همه غریبم ØŒ با مجسمه Ø¡ آدمها – با آدمهای مجسمه
*****
رویا : این سر بالایی، پدر آدم رو در میآره… باز خوبه آدم مطمئنه یکی منتظرش هس وگرنه به Ú†Ù‡ عشقی این سربالایی رو میره بالا؟

استاد : وقتی هم مطمئنی کسی منتظرت نیست، راحت میری بالا.

رویا: پس بنظرت من چرا سخت میرم بالا ؟

استاد : برای اینکه مطمئن نیستی، مردّدی.
*****
زندگی اینجوریه چون آدما اینجورین
****

۵۱۶- شیر آب

اسفند ۷م, ۱۳۹۲

حوض قدیمی Ùˆ یک شیر اب شق Ùˆ رق کنارش ایستاده بود. همیشه خدا هم یک تیکه شیلنگ بیست سانتی ازش آویزون بود. یه حوضچه کوچیک با لبه کوتاه از سیمان هم زیر شیر بود برای گذاشتن ظروف هنگام شستشو.زمستان Ú©Ù‡ میشد شیر اب با پایه لوله ای نیم متری اش گونی پیچ Ùˆ پارچه پیچ Ù…ÛŒ شد .یخ زدنش همان Ùˆ گرفتاری بی آبی همان. از همه بدتر یخ زدن شیر داخل مستراح توی حیاط بود… یه گرز آتشین باید Ù…ÛŒ اوردیم Ùˆ Ù…ÛŒ گرفتیم زیرش تا بازش کنیم . زمستونا شیر همیشه دودی بود!

۵۱۵- روز مهندس

اسفند ۵م, ۱۳۹۲

چند تا تبریک:

یه تبریک کلی برای همه اونایی که مهندس ها رو دوس دارن!
یه تبریک برا اونایی که با مهندسا زندگی می کنند!
یه تبریک برا اونایی که مهندس نیستن ولی بهشون میگن مهندس !
یه تبریک برا اونایی که با مهندسا کار می کنن!
یه تبریک برا مهندسایی که می خوان از این ببعد مهندسای خوبی باشن!
یه تبریک خاص برا مهندسایی که شرافت کاریشونو با هیچ چیز عوض نمی کنند!
یه تبریک ویژه برا مهندسایی که دانش کافی دارن و با عشق کار شرافتمندانه می کنند!
یه تبریک ویژه تر برا مهندسایی که خویشتن خود را نیز همزمان می سازند که با چند کتاب می توان مهندس شد ولی آدم شدن راهی است دراز!

۵۱۴-نیاز Ùˆ درخواست

بهمن ۱۷م, ۱۳۹۲
بعضی ها باید ازشان چیزی را درخواست کنی تا جواب بدهند . به نیاز شما کاری ندارند و میبینند و از کنارتان رد می شوند. مادی باشد یا معنوی فرقی ندارد. مریض باشی خوب هستی ولی اگر گفتی من مریضم و کمک می خواهم دست بکار میشوند .برایت وقت دکتر می گیرند .مشاوره پزشکی میدهند و هر کاری که لازم باشد. ولی بمیری هم حالت را نمی پرسند . پول نداشته باشی میبینند که نداری ولی هیچی نمیگویند ولی اگر درخواست کمک کردی میپرند وسط و مشکلت را برطرف می کنند . یه جورایی دوست دارند ناجی باشند و ترجیحا سوپر من !